Στην σελίδα παρουσιάζονται όλα τα στατιστικά του Μετεωρολογικού σταθμού Αχαρνών. Ακουμπώντας τον δείκτη στα "κουμπιά" δεξιά, εμφανίζεται ο σχετικός πίνακας. Τα δεδομένα ανανεώνονται ανά 5 λεπτά.

Σημερινά στατιστικά
Σημερινά στατιστικά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ
Μέγιστη θερμοκρασία 20,3 °C στις 15:58 
Ελάχιστη θερμοκρασία 12,9 °C στις 05:06
Ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 7,4 °C  
Μέγιστη αισθητή θερμοκρασία 18,2 °C στις 16:29 
Ελάχιστη αισθητή θερμοκρασία 9,8 °C στις 05:49
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους 12,1 °C στις 04:54
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 20,3 °C στις 15:58
Μέγιστη τιμή υγρασίας 73 % στις 02:46 
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 39 % στις 15:28
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
Σημερινή βροχόπτωση 0,0 mm  
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 0,0 mm/hr στις 00:00
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,0 mm στις 00:00
Ημέρες που πέρασαν από την τελευταία άνομβρη μέρα 0  
Ημέρες που πέρασαν από την τελευταία βροχή 13  
ΑΝΕΜΟΣ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 45,4 km/h στις 13:51
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 18,1 km/h (F3) στις 14:37
Τρέξιμο ανεμόμετρου 171,7 km  
Επικρατέστερη δεύθυνση ανέμου 25° NNE  
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
Μέγιστη πίεση 1020,4 hPa στις 10:47
Ελάχιστη πίεση 1018,4 hPa στις 00:00
Χθεσινά στατιστικά
Χθεσινά στατιστικά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ
Μέγιστη θερμοκρασία 24,9 °C στις 12:12 
Ελάχιστη θερμοκρασία 14,3 °C στις 23:11
Ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 10,6 °C  
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 23,4 °C στις 12:08 
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 9,2 °C στις 22:39
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους 12,9 °C στις 23:12
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 24,9 °C στις 12:12
Μέγιστη τιμή υγρασίας 71 % στις 16:16 
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 41 % στις 12:15
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
Χθεσινή βροχόπτωση 0,0 mm  
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 0,0 mm/hr στις 00:00
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,0 mm στις 00:00
ΑΝΕΜΟΣ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 56,2 km/h στις 14:54
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 28,1 km/h (F4) στις 22:38
Τρέξιμο ανεμόμετρου 251,9 km  
Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου 20° NNE  
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
Μέγιστη τιμή πίεσης 1018,5 hPa στις 23:58
Ελάχιστη τιμή πίεσης 1013,1 hPa στις 13:54
Στατιστικά τρέχοντος μήνα
Στατιστικά τρέχοντος μήνα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Μέγιστη θερμοκρασία 27,6 °C 3:05 μμ στις 14 Απρίλιος
Ελάχιστη θερμοκρασία 9,0 °C 5:54 πμ στις 03 Απρίλιος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 16,4 °C 11:40 πμ στις 14 Απρίλιος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου 0,4 °C 3:06 μμ στις 09 Απρίλιος
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 28,3 °C 1:12 μμ στις 14 Απρίλιος
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 7,0 °C 6:12 πμ στις 02 Απρίλιος
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους 8,9 °C 6:12 πμ στις 02 Απρίλιος
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 27,3 °C 1:05 μμ στις 14 Απρίλιος
Μεγαλύτερη ελάχιστη θερμοκρασία 16,5 °C 15 Απρίλιος
Μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία 17,2 °C 07 Απρίλιος
Μέγιστη τιμή υγρασίας 94 % 1:43 πμ στις 01 Απρίλιος
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 22 % 3:06 μμ στις 09 Απρίλιος
Μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 15,9 °C 10 Απρίλιος
Ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 3,9 °C 07 Απρίλιος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ
Μηνιαίος υετός 1,5 mm
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 7,4 mm/hr 1:15 μμ στις 07 Απρίλιος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 1,5 mm 1:51 μμ στις 07 Απρίλιος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 1,5 mm 07 Απρίλιος
Μακρύτερη ξερή περίοδος 13 μέρες στις 20 Απρίλιος
Μακρύτερη βροχερή περίοδος 1 μέρες στις 07 Απρίλιος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 70,9 km/h 9:40 πμ στις 08 Απρίλιος
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 28,1 km/h 10:38 μμ στις 20 Απρίλιος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου 251,9 km 20 Απρίλιος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Ελάχιστη τιμή πίεσης 1004,5 hPa 3:23 μμ στις 01 Απρίλιος
Μέγιστη τιμή πίεσης 1022,4 hPa 10:23 μμ στις 03 Απρίλιος
Στατιστικά τρέχοντος έτους
Στατιστικά τρέχοντος έτους
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Μέγιστη θερμοκρασία 27,6 °C 3:05 μμ στις 14 Απρίλιος
Ελάχιστη θερμοκρασία 0,9 °C 6:44 πμ στις 27 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 16,4 °C 11:40 πμ στις 14 Απρίλιος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -7,3 °C 2:58 πμ στις 19 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 28,3 °C 1:12 μμ στις 14 Απρίλιος
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας -2,3 °C 7:47 πμ στις 27 Ιανουάριος
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους -1,0 °C 7:47 πμ στις 27 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 27,3 °C 1:05 μμ στις 14 Απρίλιος
Μεγαλύτερη ελάχιστη θερμοκρασία 16,5 °C 15 Απρίλιος
Μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία 6,6 °C 24 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή υγρασίας 94 % 12:18 πμ στις 02 Ιανουάριος
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 22 % 3:06 μμ στις 09 Απρίλιος
Μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 15,9 °C 10 Απρίλιος
Ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 3,1 °C 25 Φεβρουάριος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ
Ετήσιος υετός 166,0 mm
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 37,1 mm/hr 8:45 πμ στις 24 Φεβρουάριος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 6,5 mm 6:47 πμ στις 15 Φεβρουάριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 25,6 mm 15 Φεβρουάριος
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 83,6 mm Φεβρουάριος
Μεγαλύτερη ξηρά περίοδος 13 μέρες to 20 Απρίλιος
Μεγαλύτερη βροχερή περίοδος 5 μέρες to 15 Ιανουάριος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 77,0 km/h 10:50 πμ στις 22 Ιανουάριος
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 28,1 km/h 10:38 μμ στις 20 Απρίλιος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου 273,2 km 24 Ιανουάριος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Ελαχίστη τιμή πίεσης 994,5 hPa 12:12 πμ στις 11 Φεβρουάριος
Μεγίστη τιμή πίεσης 1032,8 hPa 10:18 πμ στις 08 Ιανουάριος
Μηνιαία ρεκόρ

Πατώντας στο ανάλογο κουμπί παρακάτω εμφανίζονται τα σχετικά στατιστικά.

Ρεκόρ μηνός Ιανουαρίου
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Απολύτως μέγιστη θερμοκρασία 26,4 °C at 2:13 μμ on 08 Ιανουάριος 2011
Απολύτως ελάχιστη θερμοκρασία -4,3 °C at 5:05 πμ on 09 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 15,4 °C at 3:57 μμ on 06 Ιανουάριος 2016
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -8,9 °C at 5:05 πμ on 09 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 21,4 °C at 12:41 μμ on 05 Ιανουάριος 2016
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας -10,6 °C at 12:44 πμ on 07 Ιανουάριος 2015
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους -8,3 °C at 6:43 πμ on 08 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 20,4 °C at 12:53 μμ on 05 Ιανουάριος 2016
Μεγαλύτερη ελάχιστη θερμοκρασία 12,2 °C at 5:43 πμ on 20 Ιανουάριος 2014
Μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία 1,4 °C at 3:09 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή υγρασίας 100 % at 11:38 μμ on 05 Ιανουάριος 2012
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 28 % at 12:49 μμ on 15 Ιανουάριος 2015
Απολύτως μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 21,7 °C on 08 Ιανουάριος 2011
Απολύτως ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 1,5 °C on 28 Ιανουάριος 2012
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕΤΟΥ
Απολύτως μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 89,1 mm/hr at 12:53 πμ on 17 Ιανουάριος 2016
Απολύτως μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 23,4 mm at 9:47 πμ on 16 Ιανουάριος 2013
Απολύτως μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 41,1 mm on 16 Ιανουάριος 2013
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 127,2 mm Ιανουάριος 2013
Μεγαλύτερη ξηρά περίοδος 8 ημέρες to 14 Ιανουάριος 2014
Μεγαλύτερη βροχερή περίοδος 7 ημέρες to 01 Ιανουάριος 2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 96,8 km/h at 12:39 πμ on 29 Ιανουάριος 2010
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 50,0 km/h at 3:15 μμ on 12 Ιανουάριος 2015
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου 549,5 km on 28 Ιανουάριος 2011
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Απολύτως μέγιστη πίεση 1036,7 hPa at 9:24 πμ on 08 Ιανουάριος 2015
Απολύτως ελάχιστη πίεση 983,9 hPa at 5:14 μμ on 06 Ιανουάριος 2012
Aκραίες τιμές
Oι ακραίες τιμές από την αρχή λειτουργίας του σταθμού στις 10 Ιανουαρίου 2010
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Απολύτως μέγιστη θερμοκρασία 42,6 °C at 1:57 μμ on 02 Ιούλιος 2017
Απολύτως ελάχιστη θερμοκρασία -4,3 °C at 5:05 πμ on 09 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 24,3 °C at 10:15 πμ on 25 Ιούλιος 2012
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -13,4 °C at 12:10 μμ on 01 Ιούνιος 2014
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 43,7 °C at 3:31 μμ on 16 Ιούλιος 2012
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας -27,0 °C at 12:13 μμ on 01 Ιούνιος 2014
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους -29,1 °C at 12:13 μμ on 01 Ιούνιος 2014
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 45,6 °C at 3:06 μμ on 16 Ιούλιος 2012
Μεγαλύτερη ελάχιστη θερμοκρασία 29,4 °C at 5:56 πμ on 01 Ιούλιος 2017
Μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία 1,4 °C at 3:09 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή υγρασίας 100 % at 6:32 πμ on 09 Οκτώβριος 2011
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 6 % at 2:45 μμ on 02 Ιούλιος 2017
Απολύτως μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 21,7 °C on 08 Ιανουάριος 2011
Απολύτως ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 1,5 °C on 28 Ιανουάριος 2012
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ
Απολύτως μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 118,8 mm/hr at 10:32 πμ on 21 Σεπτέμβριος 2015
Απολύτως μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 156,0 mm at 1:11 πμ on 26 Δεκέμβριος 2012
Απολύτως μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 107,6 mm on 22 Οκτώβριος 2015
Μεγίστη μηνιαία βροχόπτωση 187,5 mm Δεκέμβριος 2014
Μεγαλύτερη ξηρά περίοδος 97 μέρες to 19 Σεπτέμβριος 2011
Μεγαλύτερη βροχερή περίοδος 8 μέρες to 25 Φεβρουάριος 2011
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 109,0 km/h at 11:28 μμ on 28 Δεκέμβριος 2016
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 70,9 km/h at 7:06 μμ on 10 Δεκέμβριος 2010
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου 988,5 km on 11 Δεκέμβριος 2010
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Απολύτως ελαχίστη πίεση 982,9 hPa at 7:42 πμ on 18 Απρίλιος 2012
Απολύτως μέγιστη πίεση 1041,8 hPa at 10:10 μμ on 25 Οκτώβριος 2010
image image

Script by ΜetFM 2015


Τελευταία ανανέωση σελίδας 21/4/2018 5:55:02 μμ
Έκδοση προγράμματος Cumulus v1.9.4 (1099)