Στην σελίδα παρουσιάζονται όλα τα στατιστικά του Μετεωρολογικού σταθμού Αχαρνών. Ακουμπώντας τον δείκτη στα "κουμπιά" δεξιά, εμφανίζεται ο σχετικός πίνακας. Τα δεδομένα ανανεώνονται ανά 5 λεπτά.

Σημερινά στατιστικά
Σημερινά στατιστικά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ
Μέγιστη θερμοκρασία 25,3 °C στις 12:29 
Ελάχιστη θερμοκρασία 16,6 °C στις 07:23
Ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 8,7 °C  
Μέγιστη αισθητή θερμοκρασία 22,9 °C στις 12:33 
Ελάχιστη αισθητή θερμοκρασία 15,9 °C στις 07:24
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους 16,6 °C στις 07:23
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 25,3 °C στις 12:29
Μέγιστη τιμή υγρασίας 58 % στις 01:32 
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 27 % στις 12:21
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
Σημερινή βροχόπτωση 0,0 mm  
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 0,0 mm/hr στις 00:00
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,0 mm στις 00:00
Ημέρες που πέρασαν από την τελευταία άνομβρη μέρα 0  
Ημέρες που πέρασαν από την τελευταία βροχή 15  
ΑΝΕΜΟΣ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 29,5 km/h στις 11:39
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 10,1 km/h (F2) στις 00:05
Τρέξιμο ανεμόμετρου 45,4 km  
Επικρατέστερη δεύθυνση ανέμου 243° WSW  
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
Μέγιστη πίεση 1018,4 hPa στις 10:40
Ελάχιστη πίεση 1015,4 hPa στις 00:01
Χθεσινά στατιστικά
Χθεσινά στατιστικά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ
Μέγιστη θερμοκρασία 27,0 °C στις 15:12 
Ελάχιστη θερμοκρασία 19,7 °C στις 05:39
Ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 7,3 °C  
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 24,3 °C στις 15:13 
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 17,6 °C στις 19:34
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους 19,7 °C στις 05:39
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 26,6 °C στις 12:24
Μέγιστη τιμή υγρασίας 58 % στις 00:00 
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 25 % στις 17:00
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
Χθεσινή βροχόπτωση 0,0 mm  
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 0,0 mm/hr στις 00:00
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,0 mm στις 00:00
ΑΝΕΜΟΣ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 61,2 km/h στις 19:17
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 24,9 km/h (F4) στις 12:26
Τρέξιμο ανεμόμετρου 240,3 km  
Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου 264° W  
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
Μέγιστη τιμή πίεσης 1015,7 hPa στις 23:42
Ελάχιστη τιμή πίεσης 1010,8 hPa στις 00:01
Στατιστικά τρέχοντος μήνα
Στατιστικά τρέχοντος μήνα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Μέγιστη θερμοκρασία 36,7 °C 2:52 μμ στις 18 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη θερμοκρασία 16,6 °C 7:23 πμ στις 22 Σεπτέμβριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 23,5 °C 12:53 μμ στις 11 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου 4,3 °C 1:40 μμ στις 19 Σεπτέμβριος
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 36,6 °C 1:29 μμ στις 18 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 15,9 °C 7:24 πμ στις 22 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους 16,6 °C 7:23 πμ στις 22 Σεπτέμβριος
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 36,1 °C 12:57 μμ στις 03 Σεπτέμβριος
Μεγαλύτερη ελάχιστη θερμοκρασία 22,1 °C 04 Σεπτέμβριος
Μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία 27,0 °C 21 Σεπτέμβριος
Μέγιστη τιμή υγρασίας 94 % 12:49 πμ στις 12 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 15 % 1:40 μμ στις 19 Σεπτέμβριος
Μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 15,3 °C 17 Σεπτέμβριος
Ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 7,3 °C 21 Σεπτέμβριος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ
Μηνιαίος υετός 0,9 mm
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 7,4 mm/hr 2:30 πμ στις 06 Σεπτέμβριος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,9 mm 2:57 πμ στις 06 Σεπτέμβριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 0,9 mm 06 Σεπτέμβριος
Μακρύτερη ξερή περίοδος 50 μέρες στις 05 Σεπτέμβριος
Μακρύτερη βροχερή περίοδος 1 μέρες στις 06 Σεπτέμβριος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 61,2 km/h 7:17 μμ στις 21 Σεπτέμβριος
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 25,6 km/h 11:17 πμ στις 12 Σεπτέμβριος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου 242,3 km 12 Σεπτέμβριος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Ελάχιστη τιμή πίεσης 1008,3 hPa 6:13 μμ στις 03 Σεπτέμβριος
Μέγιστη τιμή πίεσης 1018,7 hPa 10:33 πμ στις 06 Σεπτέμβριος
Στατιστικά τρέχοντος έτους
Στατιστικά τρέχοντος έτους
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Μέγιστη θερμοκρασία 42,6 °C 1:57 μμ στις 02 Ιούλιος
Ελάχιστη θερμοκρασία -4,3 °C 5:05 πμ στις 09 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 23,5 °C 12:53 μμ στις 11 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -10,6 °C 7:08 μμ στις 20 Απρίλιος
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 42,0 °C 5:53 μμ στις 01 Ιούλιος
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας -9,1 °C 6:43 πμ στις 08 Ιανουάριος
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους -8,3 °C 6:43 πμ στις 08 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 41,3 °C 5:22 μμ στις 01 Ιούλιος
Μεγαλύτερη ελάχιστη θερμοκρασία 29,4 °C 01 Ιούλιος
Μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία 1,4 °C 08 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή υγρασίας 94 % 3:46 πμ στις 04 Ιανουάριος
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 6 % 2:45 μμ στις 02 Ιούλιος
Μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 18,5 °C 05 Μάιος
Ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 2,3 °C 12 Φεβρουάριος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ
Ετήσιος υετός 247,9 mm
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 104,4 mm/hr 3:12 μμ στις 04 Ιούνιος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 39,0 mm 3:35 μμ στις 04 Ιούνιος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 1101,3 mm 09 Μάιος
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 1101,3 mm Μάιος
Μεγαλύτερη ξηρά περίοδος 50 μέρες to 05 Σεπτέμβριος
Μεγαλύτερη βροχερή περίοδος 7 μέρες to 21 Ιανουάριος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 84,6 km/h 2:23 πμ στις 04 Ιούλιος
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 34,8 km/h 9:06 πμ στις 27 Μάρτιος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου 439,8 km 10 Φεβρουάριος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Ελαχίστη τιμή πίεσης 999,2 hPa 4:23 πμ στις 11 Μάρτιος
Μεγίστη τιμή πίεσης 1034,5 hPa 9:38 πμ στις 16 Φεβρουάριος
Μηνιαία ρεκόρ

Πατώντας στο ανάλογο κουμπί παρακάτω εμφανίζονται τα σχετικά στατιστικά.

Ρεκόρ μηνός Ιανουαρίου
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Απολύτως μέγιστη θερμοκρασία 26,4 °C at 2:13 μμ on 08 Ιανουάριος 2011
Απολύτως ελάχιστη θερμοκρασία -4,3 °C at 5:05 πμ on 09 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 15,4 °C at 3:57 μμ on 06 Ιανουάριος 2016
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -8,9 °C at 5:05 πμ on 09 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 21,4 °C at 12:41 μμ on 05 Ιανουάριος 2016
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας -10,6 °C at 12:44 πμ on 07 Ιανουάριος 2015
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους -8,3 °C at 6:43 πμ on 08 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 20,4 °C at 12:53 μμ on 05 Ιανουάριος 2016
Μεγαλύτερη ελάχιστη θερμοκρασία 12,2 °C at 5:43 πμ on 20 Ιανουάριος 2014
Μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία 1,4 °C at 3:09 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή υγρασίας 100 % at 11:38 μμ on 05 Ιανουάριος 2012
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 28 % at 12:49 μμ on 15 Ιανουάριος 2015
Απολύτως μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 21,7 °C on 08 Ιανουάριος 2011
Απολύτως ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 1,5 °C on 28 Ιανουάριος 2012
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕΤΟΥ
Απολύτως μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 89,1 mm/hr at 12:53 πμ on 17 Ιανουάριος 2016
Απολύτως μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 23,4 mm at 9:47 πμ on 16 Ιανουάριος 2013
Απολύτως μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 41,1 mm on 16 Ιανουάριος 2013
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 127,2 mm Ιανουάριος 2013
Μεγαλύτερη ξηρά περίοδος 8 ημέρες to 14 Ιανουάριος 2014
Μεγαλύτερη βροχερή περίοδος 7 ημέρες to 01 Ιανουάριος 2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 96,8 km/h at 12:39 πμ on 29 Ιανουάριος 2010
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 50,0 km/h at 3:15 μμ on 12 Ιανουάριος 2015
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου 549,5 km on 28 Ιανουάριος 2011
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Απολύτως μέγιστη πίεση 1036,7 hPa at 9:24 πμ on 08 Ιανουάριος 2015
Απολύτως ελάχιστη πίεση 983,9 hPa at 5:14 μμ on 06 Ιανουάριος 2012
Aκραίες τιμές
Oι ακραίες τιμές από την αρχή λειτουργίας του σταθμού στις 10 Ιανουαρίου 2010
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Απολύτως μέγιστη θερμοκρασία 42,6 °C at 1:57 μμ on 02 Ιούλιος 2017
Απολύτως ελάχιστη θερμοκρασία -4,3 °C at 5:05 πμ on 09 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 24,3 °C at 10:15 πμ on 25 Ιούλιος 2012
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -40,8 °C at 12:10 μμ on 01 Ιούνιος 2014
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 43,7 °C at 3:31 μμ on 16 Ιούλιος 2012
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας -27,0 °C at 12:13 μμ on 01 Ιούνιος 2014
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους -8,3 °C at 6:43 πμ on 08 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 45,6 °C at 3:06 μμ on 16 Ιούλιος 2012
Μεγαλύτερη ελάχιστη θερμοκρασία 29,4 °C at 5:56 πμ on 01 Ιούλιος 2017
Μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία 1,4 °C at 3:09 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή υγρασίας 100 % at 6:32 πμ on 09 Οκτώβριος 2011
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 6 % at 2:45 μμ on 02 Ιούλιος 2017
Απολύτως μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 21,7 °C on 08 Ιανουάριος 2011
Απολύτως ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 1,5 °C on 28 Ιανουάριος 2012
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ
Απολύτως μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 144,0 mm/hr at 1:22 μμ on 05 Σεπτέμβριος 2014
Απολύτως μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 55,0 mm at 1:11 πμ on 30 Δεκέμβριος 2012
Απολύτως μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 107,6 mm on 22 Οκτώβριος 2015
Μεγίστη μηνιαία βροχόπτωση 187,5 mm Δεκέμβριος 2014
Μεγαλύτερη ξηρά περίοδος 97 μέρες to 19 Σεπτέμβριος 2011
Μεγαλύτερη βροχερή περίοδος 8 μέρες to 25 Φεβρουάριος 2011
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 109,0 km/h at 11:28 μμ on 28 Δεκέμβριος 2016
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 70,9 km/h at 7:06 μμ on 10 Δεκέμβριος 2010
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου 988,5 km on 11 Δεκέμβριος 2010
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Απολύτως ελαχίστη πίεση 982,9 hPa at 7:42 πμ on 18 Απρίλιος 2012
Απολύτως μέγιστη πίεση 1039,0 hPa at 9:43 πμ on 08 Δεκέμβριος 2016
image image

Script by ΜetFM 2015


Τελευταία ανανέωση σελίδας 22/9/2017 12:35:03 μμ
Έκδοση προγράμματος Cumulus v1.9.4 (1099)