Μετεωρολογικός Σταθμός Αχαρνών Weather Console

Ανάγνωση στοιχείων. Παρακαλώ περιμένετε

Wind

Τελευταία Ένταση
Διεύθυνση
10λεπτος Μ. .Ο.
Beaufort

Βαρομετρική

Τελευταία
Αυξομείωση

Θερμοκρασία

Εξωτερική Θερμ.
Αυξομείωση
Υγρασία

Βροχόπτωση

Ραγδαιότητα
Τελευταία ώρα
Σήμερα

Σημερινά μέγιστα ελάχιστα

Μεγίστη Θερμ.
Ελαχίστη Θερμ.
Μεγίστη Ριπή
Ανεςμος 10λεπτος Μ. Ο.