Ετήσια δεδομένα καιρού

ΝΟΑΑ txt  έτους

Στατιστικά στοιχεία Ιανουαρίου

ΝOAA.TXT  (Τα στοιχεία ενημέρωνονται τα μεσάνυχτα κάθε ημέρας)